Dzisiaj jest 2020-10-22 19:30, imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE NA LATA 2019-2020.

" EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE "

ZESZYTY FORMACYJNE

Publikacje materiałów formacyjnych

Wydawane zeszyty przez Oddział Podkarpacki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” a opracowywane przez Oddział Przemyski, zaczęły się ukazywać z początkiem 1999 roku. Zasadniczym ich celem miało być dostarczanie konkretnych tematów – materiałów na spotkania członków naszej Organizacji w poszczególnych Oddziałach a równocześnie były dokumentacja ważniejszych inicjatyw Oddziału.  Chodziło tu głównie też o to aby w pewnym stopniu wprowadzić pewne usystematyzowanie poruszanej problematyki w poszczególnych Oddziałach gdyż była ich olbrzymia dowolność.

Od tego czasu ukazuje się w niniejszych zeszytach przede wszystkim tematyka związana z nauczaniem Społecznym Kościoła, Pontyfikatem Papieża Jana Pawła II i późniejszymi Papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem oraz problematyka związana z kolejnymi hasłami programowymi naszego Stowarzyszenia.

W planach przewidywano wydawanie tych zeszytów w zasadzie 1 raz na kwartał.  Jednak już w pierwszym roku okazało się to wobec różnorodnych rocznic i wydarzeń w Kościele Polskim i Diecezji mało realnym był ten limit i niejednokrotnie był przekraczany.

Zeszyty te w pierwszym okresie ukazują się pod ogólnym tytułem: „ Kultura i formacja na Podkarpaciu”  w okresie późniejszym, gdy powołane zostały w Oddziałach „Ośrodki Formacyjne” były wydawane zeszyty pod hasłem „ Zeszyty Ośrodka Formacji Katolicko Społecznej ”. W kolejnych latach zrezygnowano ze zbyt ogólnikowego określania kolejnych edycji wydawanych zeszytów a problematyka zawarta w poszczególnych zeszytach – jest od tego czasu tematem wydawanego zeszytu ; np. „ 50 – rocznica Soboru Wat. II” lub np.„ Rok Św. Brata Alberta”. Z pewnością w ten sposób można szybciej i sprawniej dotrzeć do odszukania konkretnych zagadnień, publikowanych w formie zeszytów czy materiałów zawartych na stronie Oddziału Podkarpackiego, znajdująsię one w zakładce ZESZYTY FORMACYJNE. Wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zapraszamy do zaglądania na naszą stronę; www.podkarpacki.civitaschristiana.pl

Oddział Podkarpacki jest również wydawcą kilku innych publikacji drukowanych w formie książek, które również zostają udostępnione w formie elektronicznej na stronie, znajdują się one w zakładce PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE . W kolejnej zakładce pod nazwą  PREZENTACJE zamieścimy niebawem również  ważniejsze wydarzenia z życia Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" na Podkarpaciu.

Pierwszy numer publikowanych zeszytów ukazał się w roku  1998 - był to zeszyt listopadowy poświęcony wspomnieniom tych, którzy byli wśród nas. Mija więc 20 - lecie działalności wydawniczej  – myślę, że ta forma usystematyzowania i udostępnienia publikacji jest okazją do podsumowania pracy formacyjnej w Okręgu, jak również działalności wydawniczej.