Dzisiaj jest 2018-11-22 11:27, imieniny Cecylii, Jonatana, Marka.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2018

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

ZESZYTY FORMACYJNE

Publikacje materiałów formacyjnych

Wydawane zeszyty przez Oddział Podkarpacki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” a opracowywane przez Oddział Przemyski, zaczęły się ukazywać z początkiem 1999 roku. Zasadniczym ich celem miało być dostarczanie konkretnych tematów – materiałów na spotkania członków naszej Organizacji w poszczególnych Oddziałach a równocześnie były dokumentacja ważniejszych inicjatyw Oddziału.  Chodziło tu głównie też o to aby w pewnym stopniu wprowadzić pewne usystematyzowanie poruszanej problematyki w poszczególnych Oddziałach gdyż była ich olbrzymia dowolność.

Od tego czasu ukazuje się w niniejszych zeszytach przede wszystkim tematyka związana z nauczaniem Społecznym Kościoła, Pontyfikatem Papieża Jana Pawła II i późniejszymi Papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem oraz problematyka związana z kolejnymi hasłami programowymi naszego Stowarzyszenia.

W planach przewidywano wydawanie tych zeszytów w zasadzie 1 raz na kwartał.  Jednak już w pierwszym roku okazało się to wobec różnorodnych rocznic i wydarzeń w Kościele Polskim i Diecezji mało realnym był ten limit i niejednokrotnie był przekraczany.

Zeszyty te w pierwszym okresie ukazują się pod ogólnym tytułem: „ Kultura i formacja na podkarpaciu”  w okresie późniejszym, gdy powołane zostały w Oddziałach „Ośrodki Formacyjne” były wydawane zeszyty pod hasłem „ Zeszyty Ośrodka Formacji Katolicko Społecznej ”. W kolejnych latach zrezygnowano ze zbyt ogólnikowego określania kolejnych edycji wydawanych zeszytów a problematyka zawarta w poszczególnych zeszytach – jest od tego czasu tematem wydawanego zeszytu ; np. „ 50 – rocznica Soboru Wat. II” lub np.„ Rok Św. Brata Alberta”. Z pewnością w ten sposób można szybciej i sprawniej dotrzeć do odszukania konkretnych zagadnień, publikowanych w formie zeszytów czy materiałów zawartych na stronie Oddziału Podkarpackiego, znajdująsię one w zakładce ZESZYTY FORMACYJNE. Wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia zapraszamy do zaglądania na naszą stronę; www.podkarpacki.civitaschristiana.pl

Oddział Podkarpacki jest również wydawcą kilku innych publikacji drukowanych w formie książek, które również zostają udostępnione w formie elektronicznej na stronie, znajdują się one w zakładce PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE . W kolejnej zakładce pod nazwą  PREZENTACJE zamieścimy niebawem również  ważniejsze wydarzenia z życia Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" na Podkarpaciu.

Pierwszy numer publikowanych zeszytów ukazał się w roku  1998 - był to zeszyt listopadowy poświęcony wspomnieniom tych, którzy byli wśród nas. Mija więc 20 - lecie działalności wydawniczej  – myślę, że ta forma usystematyzowania i udostępnienia publikacji jest okazją do podsumowania pracy formacyjnej w Okręgu, jak również działalności wydawniczej.