Dzisiaj jest 2018-03-24 07:18, imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2018

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

Zeszyty formacyjne

Wydawane przez Oddział Wojewódzki Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana zaczęły się ukazywać z początkiem 1999 roku. Zasadniczym ich celem miało być dostarczanie konkretnych tematów – materiałów na spotkania członków naszej Organizacji w poszczególnych Oddziałach. Chodziło tu głównie też o to aby w pewnym stopniu wprowadzić pewne usystematyzowanie poruszanej problematyki w poszczególnych Oddziałach gdyż była ich olbrzymia dowolność.

Od tego czasu ukazuje się w niniejszych zeszytach przede wszystkim tematyka związana z nauczaniem Społecznym Kościoła, Pontyfikatem Papieża Jana Pawła II i problematyka związana z kolejnymi hasłami programowymi naszego Stowarzyszenia

W skromnych planach przewidywano wydawanie tych zeszytów w zasadzie 1 raz na kwartał czyli 4 numery w poszczególnych latach, jednak już w pierwszym roku okazało się to wobec różnorodnych rocznic i wydarzeń w Kościele Polskim i Diecezjach nierealnym, gdyż ukazało się 6 kolejnych numerów. Zeszyty te w pierwszym okresie ukazują się pod ogólnym tytułem: KULTURA I FORMACJA NA PODKARPACIU – których firmuje Oddział Wojewódzki Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Do końca 2004 roku czyli przez okres 6 lat ukazało się łącznie 37 numerów.

Nr Miesiąc Rok Tytuł i treść Plik
1 / 38 II 1999

Błogosławiony Bp. J.S Pelczar

2 / 39 III 1999

Dlaczego kultura i Formacja?

3 / 40 IV 1999

Przed VI Pielgrzymką JPII

Przypomnienie fragmentów przemówień Papieża z Pielgrzymki w 1997 r. niektórych fragmentów wystąpień, wskazówek, rad i nauk.
4 / 41 V 1999

XIX Pielgrzymka Stowarzyszenia na Jasną Górę

Historia Jasnej Góry, dzieje cudownego obrazu, fragmenty przemówień na Jasnej Górze Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, Akt zawierzenia, Modlitwy i Pieśni.
5 VI 1999

Adhortacja Ap. Christifideles laici

Zadania katolików w świecie współczesnym
6 / 43 X 1999

Prymas Tysiąclecia Kardynał Wyszyński

Kalendarium wydarzeń z życia Prymasa. Naród i Państwo w nauczaniu Prymasa. Problematyka społeczna i gospodarcza.
7 / 44 I 2000

Unia Europejska

8 / 45 I 2000

Jubileusz Roku 2000

9 / 46 VI 2000

Kardynał S. Wyszyński w obronie rodziny

Zeszyt wydany z okazji Dnia Dziecka ukazuje fragmenty wypowiedzi Prymasa Polski w obronie polskich rodzin, ponadto przedstawiony jest życiorys Prymasa oraz wypowiedzi niektórych znanych osób po śmierci Prymasa.
10/47 III 2001

Droga Krzyżowa z Prymasem Tysiąclecia

Zeszyt wydany w Roku Prymasa Tysiąclecia z okazji 100 rocznicy urodzin i 20 rocznicy śmierci zawiera rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej połączone z fragmentami wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
11/48 III 2001

Refleksje Wielkopostne

Zeszyt zawiera refleksje Wielkopostne z okazji Dni skupienia Organizacji Wojewódzkiej w Myczkowcach. W rozważaniach podjęto takie tematy jak: Co to znaczy wierzyć, Co to znaczy wierzyć w Chrystusa, Jego Kościół, Co zrobiliśmy z nauką Chrystusa gdy mijały kolejne nam lata.
12/49 IV 2001

Wielkanoc

13/50 V 2001

Nabożeństwo Majowe z Prymasem Tysiąclecia Kardynałem Stefanem Wyszyńskim

14/51 VII 2001

XX Rocznica Prymasowskiej Posługi księdza Kardynała Józefa Glempa

15/52 VI 2001

Kardynał S. Wyszyński nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży

Fragmenty wystąpień Prymasa nt. dzieci i młodzieży ich wychowania i nauczania.
16/53 IX 2001

Array

Okolicznościowe wydanie Zeszytu z okazji Pielgrzymki O.W. do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przed którą król Jan Kazimierz składał śluby Oprócz historii Oddziału omówione są również śluby Jana Kazimierza.
17/54 X 2001

Nabożeństwo Październikowe z Prymasem Tysiąclecia Kardynałem Wyszyńskim

Zeszyt zawiera rozważania różańcowe tajemnicy Radosnej w oparciu o rozmyślania i fragmenty wypowiedzi Prymasa Wyszyńskiego. Stanowi połączenie z ostatnim numerem Zeszytu o Lubaczowie dlatego też zawarto w nim historie archidiecezji Lwowskiej oraz Historie obrazu M.B. Łaskawej.
18/55 XII 2001

Boże Narodzenie

19/56 I 2002

Rocznice encyklik

X rocznica encykliki Centessimus annus XX rocznica encykliki Laborem exercens
20/57 II 2002

Biblia o pracy

22 III 2002

Refleksje Wielkopostne

Refleksje Wielkopostne prowadzone w kontekście tegorocznego hasła programowego ? Moja postawa wobec wykonywanej pracy i obowiązków dnia codziennego?
23/60 VI 2002

Zaangażowanie polityczne chrześcijan

Zawarto tu wskazania Soboru Watykańskiego II, Encykliki Redemptor hominis oraz Sollicitudo rei socjalis, Adhortacji Ap. Christifideles Laici jak również wskazania Katechizmu Kościoła Katolickiego.
24/61 IX 2002

Kardynał Stefan Wyszyński ? Duch Pracy ludzkiej?

Wybrane fragmenty Książki Prymasa Tysiąclecia na temat obowiązku pracy i jej godności i wielkości
25/62 XI 2002

Pamięci tych, którzy zmarli

Listopadowy wieczór wspomnień i modlitwy o tych którzy razem z nami żyli, pracowali ? byli wśród nas.
26/63 XII 2002

Pielgrzymka O.W do Bazyliki Archikatedralnej

Zeszyt niniejszy jest przygotowaniem do Pielgrzymki O.W. zawarte w nim są pieśni i modlitwy liturgia Mszy Świętej której przewodniczyć będzie X. Arcyb. J Michalik
27/64 XII 2002

III Woj. Pielgrzymka Przemyśl Archikatedra

Przebieg Pielgrzymki oraz homilia ksiedza Arcybiskupa. Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego- Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
28/65 I 2003

Polska i Europa - Integracja

Fragmenty wystąpień i przemówień Papieża Jana Pawła II w sprawie integracji Europ.
29/66 VI 2003

Święty Józef Sebastian Pelczar

Droga do Biskupstwa. Beatyfikacja 1991r w Rzeszowie, Kanonizacja Rzym 2003. Wybrane myśli świętego Józefa Sebastiana.
30/67 VI 2003

W rocznicę VIII Pielgrzymki JPII do Polski

Po krótkich wspomnieniach wszystkich dotychczasowych Pielgrzymek do Ojczyzny omówiona została szczegółowiej nikt wówczas nie przewidywał, że to już ostatnie spotkanie na polskiej ziemi Pielgrzymka 2002.
31/68 X 2003

Nabożeństwo Różańcowe z Błogosławionym Księdzem Janem Balickim

Po beatyfikacji na krakowskich błoniach księdza Jana Balickiego w 2002 r opracowanie tego nabożeństwa wykorzystano podczas Pielgrzymki O.W do Przemyskiej Katedry
32/69 XI 2003

IV Pielgrzymka O.W. do Leżajska

33/70 III 2004

Adhortacja Ap. Ecclesia in Europa

Wykład ks. Kanclerza J. Szczupaka na Konferencji Ośrodka cz. I
34/71 VI 2004

Adhortacja Ap. Ecclesia in Europa

Wykład ks. Kanclerza J. Szczupaka na Konferencji Ośrodka cz. II
35/72 IX 2004

Adhortacja Ap. Ecclesia in Europa

Wykład ks. Kanclerza J. Szczupaka na Konferencji Ośrodka cz. III
36/73 XII 2004

List Jana Pawła II na Rok Eucharystii fragmenty

37/74 XII 2004

Boże Narodzenie

Zeszyt przeznaczony na tradycyjne spotkania opłatkowe. Zawiera opis ewangeliczny Bożego Narodzenia. Modlitwy, wiersze, życzenia.
1 I 2005

Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
2 I 2005

Inauguracja pracy Ośrodka Formacji

Co to jest formacja Papież Jan Paweł II o formacji Program Wojewódzkiego Ośrodka Formacji
3 I 2005

Kształtować siebie

Pogadanka dla młodzieży Zespołu Szkół Wychowawczych i Opiekuńczych w Lubaczowie
4 I 2005

Jan Paweł II o rodzinie i do rodzin podczas Pielgrzymek do Ojczystej ziemi

Fragmenty przemówień na temat Rodziny w związku z hasłem roku Rodzina Bogiem silna.
5 I 2005

Nauczanie Jana Pawła II o Rodzinie Ks. Tadeusz Borutka

Przedruk; Nauczanie Społeczne Papieża Jana Pawła II P.A.T Kraków 1994
6 II 2005

Evangelium vitae ? Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Ks. Jerzy Troska

Przedruk: Życie i Myśl Nr 2 (426 ) Poznań 1995
7 II 2005

Fragment Adhortacji Ap.Papieża Jana Pawła II Familiaris Consortio

Służba życiu
8 II 2005

Wierność małżeńska - Krystyna Czuba

Przedruk: Zeszyty OdiSS Nr. 138
9 II 2005

Wychowanie do miłości w rodzinie Ks. Prof. Dr.hab. Marian Wolicki

Referat wygłoszony na I Kongresie Rodziny Archidiecezji Przemyskiej w 1995 r
10 III 2005

Sł. Boży Ks. Bronisław Markiewicz Beatyfikacja Rzym 24 kwiecień 2005 r.

11 III 2005

Troska Kościoła o godność małżeństwa i rodziny KDK 46-52 Ksiądz dr Jacek Goleń

Referat wygłoszony na konferencji Ośrodka Formacji O.W
12 VI 2005

Nauczanie Jana Pawła II o Rodzinie Ksiądz dr Jacek Goleń

Na podstawie Adh.Ap. Familiaris Consortio oraz Listu do Rodzin
13 VI 2005

Karta Praw Rodziny

Opracowana przez komisję powołana przez Jana Pawła II. Ogłoszona 22 X 1983 r
14 IX 2005

Społeczna funkcja rodziny jako podstawowej wspólnoty ludzkiej w świecie - Ksiądz Anastazy Bławat

Przedruk: Odpowiedzialni za świat, Pallotinum 1982, Powołanie człowieka
15 XI 2005

Katechizm Kościoła Katolickiego o Godności Małżeństwa i rodziny - Ks.dr Jacek Goleń

Referat wygłoszony na Konferencji Ośrodka Formacjiw Rzeszowie Rozszerzony o odpowiednie cytaty z przemówień Jana Pawła II podczas Polskich Pielgrzymek
16 I 2006

Godność człowieka - K. Irmler

Pytania o godność człowieka - Uchwała Programowa ZG ? KKK o godności Działalność Ośrodka Wojewódzkiego na 200
17 I 2006

Godność człowieka w dokumentach Kościoła Katolickiego

18 III 2006

Godność człowieka

Kompendium Katechizmu Kościoła Katol. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła
19 IV 2006

Godność człowieka ? Sł. Boży Jan Paweł II

Wypowiedzi Jana Pawła II podczas kolejnych Pielgrzymek do Ojczystej Ziemi
20 IV 2006

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk o Godności człowieka

Fragmenty kazań na temat godności człowieka
21/58 V 2006

Godność człowieka na kanwie nauczania Jana Pawła II Ks. dr Andrzej Garbarz

Referat wygłoszony na konferencji Ośrodka Formacji w Rzeszowie
23 V 2006

XXV rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia

Prymas Tysiąclecia o godności człowieka
24 VI 2006

Ojciec Św. Benedykt XVI w Ojczyźnie Sługi Bożego Jana Pawła II

25 VI 2006

Deus Caritas est Encyklika Benedykta XVI

26 VII 2006

Nie godzi się stać bezczynnie

Aktywność polityczna chrześcijan
27 X 2006

50 rocznica uwolnienia Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 XII 2006

Oczekując na przyjście Pana

O adwencie i przygotowaniu do świąt
29 XII 2006

Program Pracy Ośrodka Formacji na 2007 r.

30 I 2007

Patriotyzm ? Ojczyzna cz. I - Ks. Prof..Czesław Bartnik

Idea Narodu Ojczystego w/g JP II - Sł.B. Kard.Wyszyński Fragm. Przemówień Arcybp.J. Michalika
31 I 2007

Patriotyzm ? Ojczyzna cz. II

Dr J. Król ? Wychowanie patriotyczne - Ks. A. Zwoliński - Kultura- naród- język - List Bp.Pl. 21 XII 1980
32 I 2007

Patriotyzm- Ojczyzna

Kardynał Stefan Wyszyński Prymas
33 II 2007

Patriotyzm ? Ojczyzna

Bp A. Lepa Wychowanie patriotyczne Prof. O. Jacek Salij ? Patriotyzm dzisiaj
34 II 2007

Patriotyzm ? Ojczyzna - O.I.J.M. Bocheński

35 III 2007

Patriotyzm ? Ojczyzna w literaturze polskiej

36 III 2007

Patriotyzm ? Ojczyzna

A. Mickiewicz ? J. Słowacki - S. Żeromski
37 III 2007

Wielki Post

Orędzie na W. Post Ojca św. Benedykta XVI
38/75 IV 2007

Jan Paweł II w trosce o swoją ojczyznę i naród

39/76 V 2007

Nasze Pielgrzymowanie - Jasna Góra 2007

40/77 VII 2007

Przewodniczący Z.G. Z. Gawski na Podkarpaciu

41/78 IX 2007

O nich zapomnieć nie wolno

Sylwetki ziemi lubaczowskiej
42/79 IX 2007

Wychowanie patriotyczne

43/80 XII 2007

Adwent 2007

44/81 I 2008

Boże Narodzenie

Spotkania opłatkowe
45/82 I 2008

Wojewódzki Ośrodek Formacji Plan na 2008 r.

46/83 I 2008

Kultura cz. I

w słowniku KNS, Dokumentach Soboru, Wypowiedziach JP II
47/84 I 2008

Kultura cz. II

W encyklice Centesimus annus, Fides et ratio, Christifideles laici
48/85 I 1970

Wielki Post

49/86 III 2008

Zmartwychwstanie

50/87 VI 2008

Kultura cz. II

T. Żeleźnik, G. Potarzyński, A. Kowalski
51/88 VI 2008

90 lat KUL

90 lat rozwoju polskiej kultury
52/89 XII 2008

Adwent 2008 ? Czekam na Ciebie ?

53/90 XII 2008

Boże Narodzenie 2008

54/91 I 2009

Program Pracy Ośrodka na 2009 r.

55/92 III 2009

Wielki Post 2009 r.

Droga krzyżowa Benedykta XVI
55 III 2009

Wielki Post 2009 r.

Droga krzyżowa Benedykta XVI
56/93 III 2009

Chrisifideles laici

Fragmenty
57/94 III 2009

O adhortacji Chrisifideles laici

58/95 IV 2009

Święto Zmartwychwstania Pańskiego

59/96 V 2009

Katolicka Nauka Społeczna

60/97 V 2009

Sp. Ośr. Form. I

Formacja, Historia Stowarzyszenia, Rola i udział Świeckich w K-le, Społeczny wymiar wiary, Udział Polskiej kultury w dziedzictwie światowym
61/98 VII 2009

Sp. Ośr. Form. II - Ks. rektor J. Buczek

Katolik ,Polak, Europejczyk
62/98 X 2009

Przejście ? od Stow. PAX do Kat. Stow. Civitas Christiana

63/100 X 2009

Wielcy Prymasi Polscy ? Kardynał August Hlond

64/ 101 XI 2009

Wielcy Prymasi Polscy ? Kardynał Stefan Wyszyński

65/102 XI 2009

Sługa Boży Jan Paweł II - ? Troska o rodzine?

66/103 XII 2009

Adwent 2009 Historia adwentu wypowiedzi Jana Pawła II

67/104 I 2010

Katolickie Stow. Civitas Christiana we wspólnocie Kościoła

Człowiek twórcą, celem i sensem kultury
68/ 105 II 2010

Wielki Post ? Zmartwychwstanie

69/106 II 2010

Spotkania z Ewangelią

Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym ? Przykłady rozważań i komentarze
69 VI 2010

Wprowadzenie do czytania i rozważania Pisma Świętego

Ks. Br. Żołnierczyk
70/107 X 2010

Refleksje nt. wiary i modlitwy

71/108 X 2010

In vitro ? wskazania Kościoła

72/109 XI 2010

Powołanie człowieka

73/110 XII 2010

Adwent 2010

74/111 III 2011

Wielki Post 2011

Orędzie Benedykta XVI, Fragmenty Listów Ks. Arcybiskupa J. Michalika
75/112 III 2011

Módlmy się

Odmawiajmy pacierz katechizmowy