Dzisiaj jest 2018-01-17 13:38, imieniny Antoniego, Henryki, Mariana.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2018

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

Formacja

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest środowiskiem o wyrazistej, kształtowanej od 1993 r. misji, której istotę stanowi formacja i przygotowanie katolików świeckich do aktywnej i odpowiedzialnej służby społecznej dla dobra wspólnego Kościoła i Narodu.

Logo Stowarzyszenia Fragment Drzwi Gnieźnieńskich przedstawiający złożenie świętego Wojciecha do grobu.

Logo Stowarzyszenia Fragment Drzwi Gnieźnieńskich przedstawiający złożenie świętego Wojciecha do grobu.

Pracę formacyjną uznajemy, za podstawę do odpowiedzialnego i konsekwentnego wypełniania zadań części laikatu katolickiego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że formacja katolicko-społeczna jest drogą kształtowania ludzi sumienia, którzy w duchu Ewangelii, kierując się wskazaniami nauki społecznej Kościoła, posiadając niezbędne przygotowanie praktyczne do pełnienia służby społecznej, podejmą trud budowania polskiego życia państwowego i narodowego na fundamencie prawdy, w zgodzie z chrześcijańskim systemem wartości i polską tradycją narodową.

Formację, rozumiemy jako doskonalenie się w powołaniu, poprzez stały proces edukacyjno-formacyjny dokonujący się w Ośrodkach Formacji Katolicko-Społecznej, czyli szkołach formacji. Praca ta ma charakter trwały i integralny oparty na stałym programie formacyjnym, poszerzonym o zadania wynikające z przyjmowanych corocznie przez Radę Główną, uchwał programowych.