Dzisiaj jest 2019-01-21 04:13, imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2019

" W MOCY BOŻEGO DUCHA "

Rzeszów. Konferencja "Etyka w życiu publicznym..."

11 października 2017
← powrót

W dniu 7.10 2017 r. (sobota) o godz.11.30 w Auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się konferencja z udziałem Ks. prof. Tadeusza Guza, pt.

 

Etyka w życiu publicznym gwarantem ładu społecznego

 

     

Przed konferencją uczestniczyliśmy we  Mszy Św. w Kościele pw. Św. Rocha i Św. Marcina w Rzeszowie ( Słocina ),  koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Tadeusza Guza. Dostojnego i oczekiwanego Gościa przywitał ks. prałat Stanisław Potera - asystent  kościelny Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana w Rzeszowie.W homilii ks. Profesor  dokonał wprowadzenia do swojego wykładu. Mówił m.in. o pilnej potrzebie wprowadzenia Boga w przestrzeń życia społeczno-polityczno-państwowego, tak aby stał się  On Najświętszym Obywatelem Rzeczypospolitej. Ksiądz profesor odniósł się również do trwającej publicznej debaty na temat handlu w niedzielę. Nikt nie jest właścicielem niedzieli - zauważył.  Apelował aby spontanicznym aktem opowiedzieć się za świętością niedzieli.

W   Auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie, Pan Jerzy Sołtys – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana w Rzeszowie, dokonał otwarcia konferencji  i przywitał  uczestników Panelu; ks. prof. Tadeusza Guza - KUL, Panią Haliną Szydełko - Poseł na Sejm RP, ks. prof. Piotra Steczkowskiego - UR, Pana Jeremiego Kalkowskiego Prezesa Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Następnie ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład inauguracyjny, korespondujący z tytułem konferencji. Szczególne wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiły prezentowane przez księdza profesora wytyczne sowieckiego NKWD dotyczące kształtu m.in. polskiej edukacji. Wytyczne te są realizowane w większości krajów współczesnego świata ! W swoim przedłożeniu ks. prof. Tadeusz Guz upomniał się również o prawną ochronę dziecka poczętego, gdyż zgodnie z prządkiem  prawnym wszyscy powinniśmy być równi przed prawem.

Panel dyskusyjny poprowadził Pan Jerzy Sołtys zadając zaproszonym Gościom pytania związane z ich zawodem i życiowym powołaniem. Pan Jeremi Kalkowski podjął temat prymatu sumienia nad zyskiem. Pani Poseł Halina Szydełko mówiła o pełnej wolności sumienia w głosowaniach dotyczących spraw etyczno-moralnych. Stwierdziła, że głosowania te są wolne od dyscypliny klubowej i partyjnej. Ks. prof. Piotr Steczkowski w swojej wypowiedzi nawiązał do wykładu ks. prof.Tadeusza Guza zaznaczając, iż globalizm, hedonizm, pogoń za przyjemnościami mogą zagłuszać ludzkie sumienie. Stąd nie można zajmować pozycji obserwatora ale trzeba dążyć do tego aby wartości chrześcijańskie były obecne w życiu publicznym, we wszystkich jego obszarach.

Z uwagi na ograniczenia czasowe poszczególne tematy zostały jedynie zasygnalizowane. Dlatego wywołany temat, pragniemy jako organizatorzy kontynuować w formie cyklicznych konferencji w przyszłym roku.

Organizatorami konferencji byli ; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Teologiczno – Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Dziękujemy pięknie naszym Wykładowcom zaproszonym do Panelu, na czele z ks.prof Tadeuszem Guzem. Wszystkim uczestniom składamy podziękowania za udział w konferencji. Przed wszystkim dziękujemy Współorganizatorom za wymierną pomoc przy organizacji tej konferencji. Osobne podziękowania kierujemy pod adresem ks. prałata Stanisława Potery za inicjatywę oraz za osobiste zaangażowanie przy realizacji tego projektu.

tekst i foto : K.Sterkowiec