Dzisiaj jest 2018-11-22 12:33, imieniny Cecylii, Jonatana, Marka.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2018

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

Rzeszów. Konferencja " Wzrastać dla dobra..."

16 września 2017
← powrót

W Rzeszowie w dni 14.09 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja  z okazji VII Tygodnia Wychowania  pt. „ Wzrastać dla dobra. Wartość współpracy na rzecz Rodziny i Szkoły ”. Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie  był w zespole organizacyjnym tej konferencji. Patronat honorowy nad tym regionalnym wydarzeniem objęli : JE ks. bp Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator  Oświaty, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, Rycerze Kolumba  Rada 15268 Rzeszów. Konferencja poprzedziła uroczysta Msza Św., w bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie, koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bp Jana Wątroby. W koncelebrze uczestniczył min. ks. prałat Stanisław Potera - asystent kościelny Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie. Podczas homilii ks. bp Jan Wątroba podjął temat ewangelicznego zaufania człowieka do Boga, nazywając jednocześnie Tą, która bezgranicznie zawierzyła - Matkę Najświętszą „Wychowawczynią pokoleń”. Ksiądz Biskup podziękował wszystkim, którzy z taką odpowiedzialnością traktują powołanie pedagoga,  wychowawcy. Zachęcał abyśmy u Maryji,   uczyli się postawy ufności, abyśmy się wsłuchiwali w to czego uczy Jej Syn, Nauczyciel Dobry, najwspanialszy z wychowawców.(…).

W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego otwarcia konferencji i powitania uczestników dokonał  Pan dr Rafał  Czupryk – Pełnomocnik Wojewody ds. Rodzin. Jako pierwsza wystąpiła Pani dr Jolanta Podolak-Zając podejmując temat „Mogę, chcę, pomagam. Misja wychowawcza pedagoga szkolnego – rozwiązania praktyczne”. Kim ty jesteś jako człowiek i kogo chcesz wychować?  Co jest wartością mojego życia? Co zrobić aby być szczęśliwym? Jak pokazać uczniom, że jest się człowiekiem z zasadami? Jak dawać świadectwo ze swojego życia, że jest się autentycznym i szczęśliwym? Na te i inne pytania próbowała odpowiedzieć Pani pedagog, dając również piękne świadectwo  wiary w Boga.  Stwierdziła na podsumowanie, że aby być autorytetem trzeba być Człowiekiem. Pani psycholog Bogumiła Paluch w swoim przedłożeniu „Mogę, udzielam wsparcia . Misja wychowawcza psychoterapeuty – rozwiązania praktyczne” podjęła kontekst rozwojowy i rodzinny dziecka w udzielanym wsparciu i terapii. Przedstawiła fazy rozwojowe dziecka opowiadając równocześnie o roli terapeuty, o jego warsztacie i diagnostyce. Podkreśliła rolę terapeuty jako nauczyciela i wychowawcy. Mówiła o roli rodziny jako pierwszego  i głównego wychowawcy. Przedstawiła  misję psychologa na gruncie szkolnym. Pan Tomasz Domino w swoim wystąpieniu „ Opiekuję się i wychowuję, to moja misja. Metodyka integralnego wychowania - rozwiązania praktyczne” dokonał prezentacji Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące, w którym od jedenastu lat jest wychowawcą. Niekonwencjonalne metody wychowawcze i atmosfera rodzinna zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka a zwłaszcza te emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Piękne dzieło zakotwiczone w Opatrzności Bożej. 

 Inspiracje wychowawcze i przykłady dobrych praktyk”  to wspólny tytuł wystąpień przedstawicieli dwóch fundacji. Fundacja „PODAJ DOBRO”, której założenia programowe zawierają miedzy innymi działania związane z wychowaniem do wartości, które w szczególności kierowane są do młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Kochać Boga w drugim człowieku. Wystarczy PODAĆ otrzymane DOBRO dalej,  twierdzą Panie ; Teresa Twardosz – Prezes Fundacji i Dominika Wąsik – członek Fundacji.  Fundacja realizuje ciekawe projekty przyjmując m.in. sport jako strategię działania. Podczas wystąpienia została zaprezentowana „Kostka sportowa” i program „Motyl”.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej została zaprezentowana przez Panią Martę Ulma-Baran – Wiceprzewodniczącą Zarządu i Pana Jarosława Kawałek – Członka Zarządu. Inspiracją do powstania Fundacji  „Wzrastanie”  było nauczanie i działalność na rzecz młodzieży Św. Jana Pawła II. Odwołują się do słów Świętego; „że cechą młodzieży jest wzrastanie przez kontakt z przyrodą, z drugim człowiekiem oraz z dziełem ludzkich serc i umysłów a nade wszystko z Bogiem….Uczmy się aby pełniej być człowiekiem przez umiejętność dawania siebie…Wzrastać, to być człowiekiem dla innych”, podejmowane są dzieła, które budzą podziw i uznanie. Fundacja prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin biednych, zaniedbanych i osieroconych niosąc pomoc materialną, opiekuńczo - wychowawczą i duchową. Podsumowania konferencji dokonał Pan dr Rafał Czupryk, dziękując  prelegentom za wystąpienia i piękne świadectwa z realizacji życiowego powołania na rzecz drugiego człowieka. W konferencji uczestniczyli m.in; Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Jasła, Krosna i Rzeszowa.

 Tekst i foto : K.Sterkowiec