Dzisiaj jest 2018-05-25 20:28, imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2018

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

Przemyśl.Wspomnienie Śp.Księdza Biskupa Stefana Moskwy.

07 października 2015
← powrót

W  dniu 23. 09. 2015 r. odbyło się w Oddziale przemyskim Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” spotkanie poświęcone posłudze biskupiej śp. ks. bpa Stefana Moskwy.
27 września br. mija 80 rocznica urodzin sufragana przemyskiego bp Stefana Moskwy, a 18 października zaś mija 11 rocznica Jego śmierci. Referat nt. „Życie i działalność Śp. Biskupa Stefana” wygłosił kol. Jerzy Łobos, w którym omówił tę niezwykłą sylwetkę, przedstawił jego wspaniały dorobek kaznodziejski, cytując fragmenty wspomnień niektórych kapłanów, oraz fragmenty Jego testamentu. W spotkaniu uczestniczył ks. Romuald Szumierz, który podzielił się swoimi wspomnieniami o rok młodszym koledze z okresu seminarium, posługi kapłańskiej. W drugiej części swojego wystąpienia mówił też o swojej pracy wśród kanadyjskiej Polonii. Spotkanie to będzie możliwe do wysłuchania w Radiu Fara.
Ks.biskup Stefan Moskwa urodził się 27 września 1935 r. w Woli Małej k. Łańcuta. W 1942 r. rozpoczął naukę w miejscowej szkole, później kontynuował w szkole w Łańcucie, i od 1949 r. w Liceum Ogólnokształcącym. Wśród uczniów wyróżniał się uprzejmością, grzecznością, pilnością i stałym przygotowaniem do lekcji. Zawsze był opanowany, był uczynny i koleżeński, co sprawiało, że był bardzo lubiany przez kolegów. W 1953 r. po zdaniu matury, 14 września, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Przez cały okres Seminarium prowadził intensywne życie duchowe. Dlatego też koledzy nazwali go "Nasz Ekscelencja". Ta pobożność uzewnętrzniała się też w jego codziennym postępowaniu. Był postrzegany zawsze jako człowiek bardzo wrażliwy, pokorny i delikatny. Nigdy nie odmówił nikomu pomocy; był znany też z niesamowitej wielkoduszności i dobroczynności. 7 czerwca 1959 r. -ówczesny ordynariusz przemyski ks. biskup Franciszek Barda udzielił mu święceń kapłańskich. Po święceniach skierowany przez biskupa na studia na K U L- u. W 1962 r.  uzyskał tytuł magistra cztery lata później, w 1966 r., stopień doktora.  12 kwietnia 1966 r. został skierowany przez ks. bp biskupa ordynariusza Ignacego Tokarczuka na placówkę duszpasterską do Jarosławia z nominacją na rektora kaplicy przy tamtejszym klasztorze Sióstr Niepokalanek, a 30 sierpnia 1966 r.  zostaje wikariuszem - w parafii farnej w Jarosławiu. 25 czerwca 1969 r., został mianowany prefektem Seminarium Duchownego w Przemyślu i wykładowcą teologii fundamentalnej. W 1971 r. został skierowany na dalsze studia specjalistyczne do Paryża. 15 sierpnia 1972 r. po powrocie do Przemyśla rozpoczął wykłady z teologii dogmatycznej i został mianowany wicerektorem Seminarium Duchownego. W 1976 r. zostaje rektorem Seminarium Duchownego. Posługa rektorska trwała 10 lat (1976-1986). Do szczególnych zasług ks. rektora Moskwy należało na pewno rozbudowanie budynku seminaryjnego. Było to niezbędne, gdyż w latach 1981-1984 w Seminarium kształciło się ponad 400 kleryków. W 1978 r. został honorowym kanonikiem Kapituły Katedralnej w Przemyślu, w 1983 r. kanonikiem gremialnym tejże Kapituły zaś w 1998 r. prepozytem. 1 grudnia 1983 r. został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności biskupa i ustanowiony biskupem pomocniczym biskupa przemyskiego. Uroczystość konsekracyjna miała miejsce w przemyskiej katedrze  8 stycznia 1984 r. W 1986 r. zwolniony został z obowiązków rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. ks.biskup Stefan należał również do Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii oraz był członkiem Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni. Oprócz tego był członkiem Komisji "lustitia et Pax", ds. Trzeźwości, ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz ds. Seminariów Duchownych.
W dniach od 1 lipca do 13 lipca 2004 r. odbywał on pielgrzymkę do Grecji i Włoch "Śladami św. Pawła" wraz z grupą kapłanów i wiernych diecezji przemyskiej, która niestety zakończyła się dla niego tragicznie. W czasie powrotu grupy pielgrzymkowej biskup Stefan Moskwa, który przewodniczył pielgrzymce, po przekroczeniu granicy słowacko - polskiej dostał wylewu krwi do mózgu, pogotowie, zawiozło go do szpitala w Bielsku Białej. Przez krótki okres przebywał w tamtejszym szpitalu, a następnie został przewieziony do szpitala w Rzeszowie i tam wracał do zdrowia.  Po skończonej rehabilitacji szpitalnej w Szpitalu w Rzeszowie powrócił do Przemyśla. Jednak zmarł około godziny trzeciej nad ranem 18 października 2004 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 22 października w mieszkaniu zmarłego. Przewodniczył im ks. prał. Wacław Partyka. Potem przeniesiono ciało zmarłego do Archikatedry. Następnie miała miejsce Msza święta i eksporta, której przewodniczył ordynariusz rzeszowski ks.bp Kazimierz Górny. Po Mszy świętej odbyły się Nieszpory żałobne w intencji zmarłego biskupa, którym przewodniczył ks. prał. Marian Rojek (rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu). Dzień później (23 październik) o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza święta żałobna, której przewodniczył ks.abp Edward Nowak - sekretarz Kongregacji ds. Kanonizacyjnych z Rzymu. W koncelebrze brało udział 620 kapłanów diecezjalnych oraz zakonnych. Kondukt żałobny liczył około 5 000 uczestników, przemierzając ulice: Katedralną Asnyka, Franciszkańską Plac na Branie oraz Słowackiego aż na Cmentarz Główny, gdzie złożono ciało śp. biskupa Stefana Moskwy w grobowcu kapitulnym. Tekst i foto : Jerzy Łobos