Dzisiaj jest 2019-04-24 15:52, imieniny Bony, Horacji, Jerzego.

MENU

Archiwum czasopism

Kalendarium

Najbliższe wydarzenia

cały kalendarz

Polecamy

HASŁO PROGRAMOWE NA ROK 2019

" W MOCY BOŻEGO DUCHA "

Przemyśl.FD - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

29 kwietnia 2017
← powrót

XXI OKWB – Finał Diecezjalny w Przemyślu

Do XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w roku szkolnym 2016/2017 w Archidiecezji Przemyskiej przystąpiło 26 szkół ponadgimnajzalnych. Konkurs obejmował  znajomość Księgi Proroka Daniela oraz Apokalipsy św. Jana. Etap szkolny został przeprowadzony w dniu 14 marca 2017 r. W Archidiecezji Przemyskiej uczestniczyło w nim 226 uczniów, przygotowywanych przez 33 katechetów.  Warto zauważyć, że ponad 100 uczniów uzyskało w tym etapie wynik powyżej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów (co jest jednym z koniecznych wymogów dalszego udziału w konkursie). Z tej grupy, zgodnie z zasadami regulaminu, wyłoniono  58 olimpijczyków (reprezentujących 22 szkoły ponad-gimnazjalne), które zostały zakwalifikowane do etapu diecezjalnego.

Finał Diecezjalny   przeprowadzono 25 kwietnia 2017 r. w Przemyślu w Opactwie Sióstr Benedyktynek. Wzięło w nim udział 57 uczestników. Zmagania konkursowe rozpoczęto w pięknej kaplicy Dobrego Pasterza w Opactwie Sióstr. Nabożeństwo Słowa Bożego, przewodniczył Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, którego powitał Przewodniczący Zarządu Oddziału Kol. Jerzy Łobos: W imieniu Organizatora Konkursu Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” w imieniu własnym, Księży, Sióstr, Katechetek i Katechetów wszystkich zainteresowanych Konkursem Biblijnym chciałbym serdecznie powitać Księdza Arcybiskupa Adama Szala Metropolitę przemyskiego. Witam serdecznie Księdza Prałata Bronisława Żołnierczyka Asystenta Kościelnego Katolickiego Stowarzy-szenia „ Civitas Christiana” i równocześnie od pięciu lat  przewodniczącego Komisji Konkursowej OKWB na szczeblu diecezjalnym. Witam serdecznie Ks. profesora Jerzego Gałązkę, który od kilku lat służy nam ofiarnie przy organizacji i przygotowaniu eliminacji. Witam Księży Katechetów.  Siostry Katechetki. Panie i Panów Katechetów. Witam was droga młodzieży - laureatów etapu Szkolnego. Dzisiejsze eliminacje konkursowe odbywają się, gdy  hasłem liturgicznym są jakże wymowne słowa „ Idźcie i głoście”. To nie tylko J. E. Ks. Arcybiskup, to nie tylko Książa Biskupi, Kapłani, Siostry Zakonne, Katechetki i Katecheci mają „iść i głosić”. To wszyscy my którzy przez chrzest św. włączeni zostaliśmy do Kościoła Chrystusowego mamy „iść i głosić”, Chrystusową prawdę zapisaną na kartach Księgi Świętej – jedynej najważniejszej Księgi Życia. Te słowa kieruję dziś przede wszystkim do was laureatów konkursu Biblijnego. Obserwując już przez tyle lat, wasze zaangażowanie i waszą wiedzę w zakresie znajomości Pisma Św. śmiem twierdzić że jesteście do tego zadania szczególnie predysponowani i to jest waszą szczególną rolą i zadaniem. „Idźcie i głoście” prawdę którą poznajecie na kartach Ewangelii. Idźcie i głoście słowem, czynem i przykładem…Pozwólcie że teraz już na wstępie serdecznie podziękuję Księdzu Arcybiskupowi za dzisiejszą obecność wśród nas, wspólną modlitwę, za skierowane do nas Słowo, okazywaną życzliwość i dobroć. Każdy Konkurs związany jest z pewnymi nagrodami, takie niewątpliwie będą. Ale jednak Twoja Ekscelencjo obecność wśród nas jest dla nas, najcenniejszą nagrodą i pozostanie na długo w pamięci nas wszystkich: organizatora i uczestników konkursu.homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał potrzebę i piękno lektury Biblii, która pozwala, podobnie jak uczniom zdążającym do Emaus, odkryć wewnętrzny żar serca wyczuwającego obecność Boga. Zmagania konkursowe  rozgrywały się dwustopniowo: najpierw wszyscy uczestnicy  wypełniali test, a następnie uczniowie z najlepszymi wynikami udzielali odpowiedzi ustnych. W Komisji Diecezjalnej pełnili posługę: ks. prałat Bronisław Żołnierczyk : Pani Maria Słoboda; Pani Stanisława Pałkus  oraz  Jerzy Łobos –Przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Warto zauważyć, że 29 uczniów uzyskało w części pisemnej etapu diecezjalnego wynik powyżej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Komisja Diecezjalna po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów oraz przeprowa-dzeniu podetapu ustnego zakwalifikowała na etap ogólnopolski trzech olimpijczyków. Są nimi:

 1. Dominika DEREŃ –  uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, przygotowywana przez p. Tomasza Zakielarza;
 2. Anna DRĄŻEK –  uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, przygotowywana przez ks. Wiktora Florka;
 3. Natalia JURCZAK – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika
  w Krośnie, przygotowywana przez ks. Wojciecha Sabika.

Ponadto Komisja Diecezjalna przyznała wyróżnienie czterem finalistom. Są nimi:

 1. Klaudia WRONA – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, przygotowywana przez ks. Waldemara Murdzka;
 2. Monika BABKA – uczennica Zespołu Szkół w Żołyni, przygotowywana przez ks. Waldemara Pastuszaka;
 3. Szymon KRUPA – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika
  w Jarosławiu, przygotowywany przez s. Marię Maciaszek;
 4. Julia PYTERAF – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika
  w Krośnie, przygotowywana przez ks. Wojciecha Sabika.

Wszyscy uczestnicy Finału Diecezjalnego w Przemyślu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i książkowe. Nagrody ufundowali: Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie i Oddział w Przemyślu, Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego ks. prof. Dariusz Dziadosz, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Finaliści dodatkowo otrzymali możliwość udziału w warsztatach biblijnych w Częstochowie. Finał Diecezjalny został przygotowany i przeprowadzony przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Przemyślu – kol. Jerzego Łobosa. Patronat honorowy nad tym dziełem sprawował Metropolita Przemyski, JE Ks. Abp Adam Szal. Konkurs wspierał Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu.

W imieniu Organizatora Konkursu dziękuję wszystkim Katechetom, którzy zaangażowali się w 21. edycję konkursu i przygotowywali młodzież do konkursowych zmagań. Dziękuję wszystkim Szkołom, które wzięły w nim udział. Dziękujemy również Rektorowi WSD w Przemyślu ks. dr hab. Dariuszowi Dziadoszowi za życzliwość i obecność podczas nabożeństwa Słowa Bożego. Szczególne serdeczne podziękowanie kieruję na ręce Księdza Jerzego Gałązki z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej, który ofiarnie i z wielkim oddaniem zaangażowany jest w realizację tego zadania. Wyrazy wdzięczności składam także Siostrom Benedyktynkom za przygotowany obiad dla uczestników konkursu i ich opiekunów. Wszystkim laureatom i finalistom konkursu, ich Rodzicom i Katechetom  – serdecznie gratuluję - Jerzy Łobos.

Tekst : Jerzy Łobos. Foto : Jerzy Łobos, ks. Andrzej Bienia